KOS Hotel

ถ้าต้องขึ้นเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วอยากขับรถมาเอง แต่กลัวหาที่จอดรถไม่ได้ หรือกลัวว่าค่าจอดจะแพง พักกับเรา 1 คืนในราคาเพียง 800 บาท (ไม่รวมอาหาร) ได้รับสิทธิจอดรถฟรี 48 ชั่วโมงนับจาก Check Out